Termene și condiții

Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea serviciilor noastre.

Noțiunea de Platformă include website-ul www.pressa.app și aplicația mobilă Pressa. Utilizarea Platformei este supusă unui Contract de Utilizare încheiat între dumneavoastră pe de o parte, și RO-LINK MEDIA SERVICES SRL, pe de altă parte.

Contractul de Utilizare este valabil din momentul începerii utilizării Platformei. Continuarea utilizării Platformei reprezintă confirmarea faptului că sunteți de acord cu Termenele și Condițiile de mai jos. În situația în care nu sunteți de acord cu aceste Termene și Condiții, trebuie să opriți utilizarea Platformei, Contractul de Utilizare încetând.

Contractul de Utilizare și relația dintre dumneavoastră și RO-LINK MEDIA SERVICES SRL este guvernată de legea română. Orice dispută legată de utilizarea Platformei este de competența exclusivă a instanțelor competente din București, România și va fi soluționată conform legislației aplicabile la momentul acesteia.

Termenele și Condițiile se aplică pentru întreaga durată de utilizare, durata reînnoindu-se cu fiecare accesare, respectiv utilizare a Platformei. În plus, în situația nerespectării Termenelor și Condițiilor, putem în orice moment să suspendăm sau să oprim accesul la serviciilor noastre.

Termenele și Condițiile stabilesc utilizarea serviciilor noastre referitoare la conținutul nostru și ce puteți face cu acesta, drepturile noastre și obligațiile dumneavoastră.

Termenele și Condițiile trebuie citite la fiecare utilizare și verificate pentru actualizări, ultima versiune fiind cea care se aplică întotdeauna (de obicei, vom face actualizări atunci când vom lansa un nou serviciu sau o nouă funcționalitate sau când schimbăm modul în care furnizăm un serviciu sau trebuie să ne conformăm unei noi cerințe legale).

Limitări și Disponibilitate

Sunteți de acord cu utilizarea Platformei doar pentru scopul stabilit și permis de Contractul de Utilizare și numai în măsura permisă de lege.

Depășirea oricărei limite aplicabile sau rezonabile de transfer (trafic) este interzisă și vă poate împiedica să utilizați Platforma, respectiv să accesați conținut nou care a generat un trafic excesiv. Dacă utilizarea amenință în mod intenționat sau neintenționat capacitatea noastră de a furniza serviciul, RO-LINK MEDIA SERVICES SRL are dreptul să ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja serviciul, ceea ce poate include suspendarea accesului.

RO-LINK MEDIA SERVICES SRL nu garantează că Platforma sau parte din aceasta este adecvată sau disponibilă pentru a fi utilizată într-o anumită locație. În măsura în care alegeți să accesați și să utilizați Platforma, o veți face din proprie inițiativă și sunteți responsabil de respectarea legilor aplicabile.

RO-LINK MEDIA SERVICES SRL nu garantează că utilizarea serviciului va fi neîntreruptă sau fără erori și sunteți de acord că la anumite intervale de timp serviciul poate fi suspendat pentru perioade nedefinite de timp, conform Termenelor și Condițiilor.

În plus, înțelegeți și declarați că serviciul este furnizat "ca atare" și "așa cum este disponibil". RO-LINK MEDIA SERVICES SRL, angajații și afiliații săi își declină în mod expres orice garanții referitoare la utilizarea Platformei, inclusiv garanții referitoare la (a) satisfacerea de către Platformă a cerințelor dumneavoastră; (b) funcționarea neîntreruptă și fără erori a Platformei; (c) corectitudinea și fiabilitatea informațiilor.

În limita maximă permisă de lege, RO-LINK MEDIA SERVICES SRL exclude orice răspundere contractuală sau delictuală față de utilizatori sau alte persoane, pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul Contract de Utilizare sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Platformei, provenite din vina RO-LINK MEDIA SERVICES SRL (neglijență, imprudență), indiferent dacă RO-LINK MEDIA SERVICES SRL a fost avertizată sau a constatat singură de posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii.

RO-LINK MEDIA SERVICES SRL nu exclude răspunderea pentru situații în care, ca urmare a unor dispoziții legale imperative, aceasta nu poate fi exclusă contractual.

Utilizarea Platformei

Pentru a accesa website-ul Platformei www.pressa.app, utilizatorii au nevoie de un calculator personal (PC, Mac sau laptop), o conexiune stabilă la internet și de un browser web instalat (de exemplu: Firefox, Safari, Chrome).

Prin descărcarea aplicației (Pressa), in dispozitivul dumneavoastră mobil (Android), disponibilă în Google Play Store, veți putea citi și/sau vizualiza știri din diverse domenii, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la: politică, economie, justiție, cultură, sănătate, sport și IT.

Utilizarea serviciilor de accesare ale Platformei, (serviciile de internet fix, mobil sau mobil roaming, serviciile de acces la calculatoare sau dispozitive mobile legate la internet) nu sunt furnizate de RO-LINK MEDIA SERVICES SRL și pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii acestora precum și plata anumitor tarife către respectivii furnizori.

Conținutul Platformei

Furnizăm link-uri către website-uri exploatate de către terți. Nu suntem responsabili pentru modalitatea în care dumneavoastră le utilizați. Aceste website-uri pot avea propriile condiții și politici de utilizare pe care aveți obligația să le citiți și analizați. În plus, nu garantăm și nu răspundem pentru niciun website pentru care furnizăm link-uri prin intermediul Platformei.

Conținutul furnizat prin intermediul Platformei nu aparține RO-LINK MEDIA SERVICES SRL, ci este preluat, agregat și clasificat automat de la diverse website-uri ce pun la dispoziție un flux RSS. Conținutul respectă regulile de citare, menționând sursa, numărul de caractere din titlu (maximum 250 caractere), link direct către articol. Vizualizarea integrală a informației se va realiza accesând direct, prin intermediul aplicației, website-ul sursei.

Utilizatorii declară și înțeleg că prin utilizarea Platformei și accesarea știrilor și/sau informațiilor, există posibilitatea să întâlnească un conținut care îi poate afecta emoțional sau pe care îl pot considera inadecvat sau nepotrivit preferințelor și/sau convingerilor acestora. RO-LINK MEDIA SERVICES SRL nu controlează și nu răspunde pentru conținut, informațiile sunt prezentate din punct de vedere obiectiv și informativ.

Prin natura serviciului Platforma poate include și conținut care nu este adecvat pentru publicul tânăr. În situația în care permiteți unui copil să vă folosească dispozitivele pentru a accesa Platforma, sunteți singurul responsabil pentru a decide dacă un astfel de conținut este sau nu potrivit pentru a fi vizualizat de către un copil.

Drepturile de autor

Utilizatorii declară și înțeleg că toate drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la drepturile de autor referitoare la programele de calculator, drepturile de autor referitoare la bazele de date, interfață grafică (texte + imagini), însemnele și mărcile aparțin RO-LINK MEDIA SERVICES SRL indiferent de teritoriu. În plus, utilizatorul declară și înțelege că nu va folosi informațiile și materialele protejate de astfel de drepturi decât în scopul utilizării Platformei și conform condițiilor din prezentul Contract de Utilizare.

Utilizarea Platformei, cu excepția utilizării pentru care aceasta a fost creată, este strict interzisă și încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale RO-LINK MEDIA SERVICES SRL. Utilizarea în alte scopuri poate atrage răspunderea utilizatorilor conform Legii Nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Încălcări ale Drepturilor de Autor

În situația în care considerați că pe Platforma există conținut care încalcă drepturile de autor, vă rugăm să ne anunțați utilizând adresa de e-mail [email protected]

Când ne notificați o încălcare a drepturilor de autor, va trebui să: (a) furnizați datele dumneavoastră de contact; (b) evidențiați/furnizați detaliile referitoare la conținutul care vă încalcă drepturile de autor; (c) demonstrați că dețineți drepturile de autor asupra conținutului respectiv și că publicarea acestuia nu a fost autorizată de către dumneavoastră.

După primirea notificării vom analiza dacă conținutul încalcă drepturile de autor și dacă acesta trebuie eliminat.

Protecția anti-phishing

RO-LINK MEDIA SERVICES SRL nu transmite prin e-mail sau SMS mesaje de tip alertă, de verificare, de solicitare informații sau mesaje care conțin programe, aplicații sau redirecționări către diferite website-uri prin care le sunt cerute utilizatorilor date cu caracter personal sau orice alte informații despre aceștia.

Mesaje de acest tip provin de la adrese de e-mail inexistente sau contrafăcute în vederea obținerii în mod fraudulos de informații confidențiale. În scopul prevenirii unor posibile fraude, vă rugăm să nu urmați și să nu dați curs solicitărilor conținute de acest tip de mesaje.

În vederea utilizării în mod corect și sigur a Platformei, vă rugăm să respectați următoarele reguli:

  • să nu raspundeți la nicio solicitare privind comunicarea de date cu caracter personal (prenume, nume, adresă, număr telefon etc);
  • RO-LINK MEDIA SERVICES SRL nu va colecta prin e-mail sau SMS date cu caracter personal sau informații confidențiale despre utilizatori;

Despăgubiri

Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor înțelegeți și declarați că veți despăgubi RO-LINK MEDIA SERVICES SRL de orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzate prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la Platformă prin intermediul terminalului dumneavoastră (PC, laptop, dispozitiv mobil) sau prin încălcarea oricăror drepturi ale altui utilizator sau terță parte.

Modificări ale Platformei

Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al Platformei, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale analizate și în funcție de avansul tehnologic. În aceste condiții, acceptați că vă puteți afla în imposibilitatea utilizării Platformei pe întreaga perioadă a modificărilor sau ulterior.

Forța majoră

Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. RO-LINK MEDIA SERVICES SRL nu putea fi făcută responsabilă, direct sau indirect, din cauze care nu depind de voința acesteia. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic utilizat pentru funcționarea Platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor la telefon, viruși informatici, accesul neautorizat în sistemele Platformei, erorile de operare etc.

Dispoziții finale

RO-LINK MEDIA SERVICES SRL va putea transmite notificări referitoare la Platformă și/sau modificări ale acesteia, modificări referitoare la Termene și Condiții/Contractul de Utilizare. Notificările pot fi transmise prin intermediul unui pop-up afișat în website și/sau prin intermediul aplicației Pressa.