Politica de confidențialitate

RO-LINK MEDIA SERVICES SRL, în calitate de operator al website-ului www.pressa.app și al aplicației de mobil Pressa (denumite in continuare "Platforma"), se angajează să protejeze intimitatea utilizatorilor menținând datele personale ale acestora private și confidențiale. Această politică de confidențialitate este în conformitate cu:

 • legislația completă de confidențialitate din Uniunea Europeană, incluzând Directiva EU 95/46/EC despre protecția indivizilor în legătură cu datele personale și manipularea acestora;
 • legislația aplicabilă în România incluzând Legea nr. 677/2001 actualizată pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date;

Această politică de confidențialitate stabilește practicile de confidențialitate ale RO-LINK MEDIA SERVICES SRL și oferă informații despre scopul prelucrării de date ale RO-LINK MEDIA SERVICES SRL, despre categoriile de destinatari ai acestor date, despre existența dreptului de acces al utilizatorului, al celui de a rectifica datele personale, de a interveni și de a se opune.

Această Politică de Confidențialitate se completează cu Termenele și Condițiile, iar prin utilizarea Platformei, acceptați și consimțiți pentru practicile descrise. În situația în care nu sunteți de acord cu Termenele și Condițiile și/sau cu această Politică, vă rugăm să nu utilizați Platforma.

Platforma se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani. Platforma nu colectează sau nu utilizează în mod deliberat date cu caracter personal ale minorilor. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient de faptul că aveți un copil care ne-a furnizat informații, vă rugăm să ne contactați utilizând una dintre metodele specificate mai jos și vom colabora cu dumneavoastră pentru a aborda/rezolva această problemă.

DEFINIȚII

1) date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2) prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

3) stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

4) sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

5) operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

6) persoană împuternicită de către operator – o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

7) terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

8) destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

9) date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

10) cookie – șir de caractere alfanumerice, trimis de un server unui browser web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către browser, de fiecare dată când accesează acel server.

11) Politica de Confidențialitate Firebase - Conform selecției din contul de administrare și conform Politicii de Confidențialitate Firebase, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va rămâne certificată conform Privacy Shield, iar datele transferate vor intra sub incidența Privacy Shield-ului. Privacy and Security in Firebase

Ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră?

1) Atunci când utilizați Website-ul:

Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ IP-ul dispozitivului, tipul browserului, sistemul de operare, data și ora accesării, link-ul paginii accesate, cerere/acțiune.

Folosim aceste informații pentru a ne putea dezvolta Website-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra Website-ul.

Date prelucrate prin intermediul Google Analytics – în momentul utilizării Website-ului, prin intermediul Google Analytics, sunt colectate date referitoare la numărul utilizatorilor activi, paginile vizualizate în Website, date despre dispozitiv (sistemul de operare, fabricantul, modelul), numărul sesiunilor, durata sesiunilor, aria geografică, prima utilizare, preferințele deduse din paginile vizualizate.

Scopul prelucrării - folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizatorii folosesc Website-ului.

Destinatarii datelor – pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele sunt transferate către Google Analytics.

Cât timp prelucrăm datele – datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt prelucrate pentru 60 de zile după care sunt anonimizate și păstrate sub formă de date statistice.

O vizită pe Website plasează următoarele tipuri cookie-uri:

 • cookie-uri esențiale - necesare pentru funcționarea Website-ului (_csfr-pressa, cookieconsent_status);
 • cookie-uri de măsurare a traficului(third-party) - solicitate/plasate de Google Analytics (_ga, _gid, _gat_gtag_UA_{ID});

Website-ul vă pune la dispoziție opțiunea de a refuza/accepta/revizui cookie-urile third-party.

Cât timp stocăm datele - datele sunt prelucrate până la data la care cookie-urile expiră sau le ștergeți.

2) Atunci când utilizați Aplicația:

Datele prelucrate prin intermediul server-ului propriu – se referă la informațiile colectate în momentul în care accesați Aplicația și conțin IP-ul dispozitivului, ID-ul dispozitivului, data și ora accesării.

Scopul prelucrării – folosim aceste informații pentru a vă permite să utilizați Aplicația și să vă facilităm accesul la conținutul oferit.

Temeiul legal al prelucrării – este reprezentat de către respectarea interesul nostru legitim de a monitoriza Aplicația și de a asigura securitatea acesteia. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al RO-LINK MEDIA SERVICES SRL de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.

Destinatarii datelor – datele sunt stocate pe serverele proprii și/sau la companii specializate în oferirea de servicii de hosting, pe servere dedicate.

Durata de stocare a acestor date – este de 3 ani plus o lună de la data ultimei accesări conform dispozițiilor Legii 506/2004, dispoziții care permit stocarea datelor de trafic maximum 3 ani.

Când vă abonați să primiți notificări – vom prelucra identificatorul telefonului în vederea transmiterii notificărilor de tip push. Ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, prin intermediul setărilor din Aplicație. Atunci când vă dezabonați, transmiterea notificărilor va înceta.

Temeiul legal al prelucrării - consimțământul dumneavoastră.

Identificatorul telefonului va fi partajat cu furnizorul soluției de transmitere a notificării de tip push, pe dispozitivul mobil - datele sunt prelucrate prin intermediul Firebase Cloud Messaging un serviciu deținut și operat de către Google.

Datele sunt stocate până la retragerea consimțământului, dar nu mai mult de 180 de zile.

Date prelucrate prin intermediul Firebase Analytics – în momentul utilizării Aplicației, prin intermediul Firebase Analytics, sunt colectate date referitoare la numărul utilizatorilor activi, date despre dispozitiv (sistemul de operare, fabricantul, modelul), numărul sesiunilor, durata sesiunilor, aria geografică, prima utilizare.

Scopul prelucrării - folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizatorii folosesc Aplicația și pentru a măsura calitatea și valoarea conținutului publicat prin intermediul Aplicației.

Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza interesului nostru legitim de a măsura audiența Aplicației și a interesului față de utilizarea acesteia.

Destinatarii datelor – pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Firebase Analytics sunt transferate către Google.

Cât timp prelucrăm datele – datele prelucrate prin intermediul Firebase Analytics sunt prelucrate pentru 60 de zile după care sunt anonimizate și păstrate sub formă de date statistice.

Datele prelucrate prin intermediul Firebase Crashlytics – ne ajută să colectăm informații și date despre erori referitoare la funcționalitatea Aplicației, permițându-ne să avem o imagine de ansamblu a ratei de erori pe diferite versiuni, dispozitive (versiune sistem operare, fabricantul și modelul dispozitivului, capacitate RAM liberă și capacitate stocare liberă), crash trace, ID instalare.

Scopul prelucrării – folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem care sunt cauzele care au generat incidentele referitoare la funcționalitatea Aplicației astfel încât să le putem remedia.

Temeiul juridic al prelucrării – prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza interesului nostru legitim de a analiza incidentele referitoare la funcționalitatea Aplicației și de a încerca remedierea erorilor care au generat astfel de incidente.

Destinatarii datelor - pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Firebase sunt transferate către Google.

Cât timp prelucrăm datele – datele sunt prelucrate pentru o perioadă de 90 de zile.

Datele prelucrate prin intermediul Firebase Performance – ne ajută să colectăm informații referitoare la timpul scurs pentru efectuarea unor anumite acțiuni în Aplicație – pornirea Aplicației, durata de încărcare a conținutului pentru a fi afișat, durata de transfer a conținutului (între server și device), ID-ul de instalare – informațiile reprezintă doar informații globale, agregate.

Scopul prelucrării – folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem cum funcționează Aplicația și pentru a vizualiza și înțelege parametrii de performanță.

Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza interesului nostru legitim de a analiza performanțele Aplicației.

Destinatarii datelor - pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Firebase sunt transferate către Google.

Cât timp prelucrăm datele – datele sunt prelucrate pentru o durată de 30 de zile după care sunt anonimizate și păstrate pentru o perioadă de 90 de zile.

Aplicația conține linkuri către alte site-uri. Dacă faceți click pe un link terță parte, veți fi direcționat către acel site. Rețineți că aceste site-uri externe nu sunt operate de noi. Prin urmare, vă sfătuim cu tărie să examinați Politica de Confidențialitate a acestor site-uri web. Nu avem control și nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terților.

DREPTURILE UTILIZATORILOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorii au următoarele drepturi:

 • acces la datele personale pe care le prelucrăm despre dumnevoastră. După transmiterea unei astfel de solicitări, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica, vă vom pune la dispoziție o copie a tuturor datelor personale pe care le prelucrăm. Ne rezervăm dreptul de a vă transmite o singură copie a datelor dumneavoastră, în condițiile în care doriți mai multe copii vă putem percepe o taxă de administrare, de asemenea, dacă dreptul dumneavoastră aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane putem refuza de asemenea accesul la o parte dintre informații;
 • rectificarea (actualizarea) datelor dumneavoastră personale dacă acestea devin inexacte și incomplete, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica;
 • ștergerea datelor dumneavoastră personale, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica și dacă: (a) datele au fost prelucrate ilegal de către noi; (b) datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate; (c) perioada prevăzută de lege, perioadă referitoare la păstrarea datelor, a expirat; (d) vă opuneți prelucrării și nu există niciun interes legitim pentru continuarea prelucrării datelor personale; sau (e) vă retrageți consimțământul acordat în acest sens.
 • restricționarea prelucrării datelor, ținând cont de specificul prelucrării, în măsura în care vă putem identifica și dacă: (a) ne-ați transmis o reclamație cu privire la exactitatea datelor personale prelucrate de noi (pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor personale); (b) dacă vă prelucrăm datele în mod ilegal; sau (c) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar doriți să le păstrăm pentru a vă asigura disponibilitatea, în continuare, în legătură cu orice reclamații legale.
 • obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv atunci când prelucrarea are loc în conformitate cu interesele legitime. În acest caz, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem demonstra că motivele noastre legitime de prelucrare a datelor dumneavoastră sau în cazul în care trebuie să prelucrăm datele pentru a stabili, a exercita sau a apăra anumite revendicări legale.
 • solicita ca datele dumneavoastră să vă fie furnizate într-un format care poate fi citit de către un dispozitiv electronic (calculator), format portabil, conform dreptului de portabilitate. Acest drept, ținând cont de specificul prelucrării și în măsura în care vă putem identifica, se aplică: (a) datelor personale furnizate; (b) în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea (derularea) unui contract și; (c) atunci când prelucrarea este realizată prin mijloace automate.
 • depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ((www.dataprotection.ro)) și/sau la instanțele de judecată.

Vă rugăm să rețineți:

 • trebuie să luați în considerare faptul că exercitarea unuia dintre drepturi, nu vă acordă automat solicitarea. Vom analiza solicitarea dumneavoastră luând în considerare cerințele Regulamentului și vă vom rezolva solicitarea în consecință.
 • vom încerca să vă soluționăm cererea în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire;
 • în anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Nu dezvăluim datele colectate către terți. Cu toate acestea, există anumite situații în care anumiți parteneri contractuali și/sau împuterniciți au acces la date numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopului.

Datele pot fi dezvăluite și altor entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabili, auditori, avocați și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

Vom divulga datele colectate unor terți:

 • în cazul în care ne solicitați;
 • persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dumneavoastră;
 • în cazul în care este în interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu, în cazul în care noi (sau o parte substanțială a bunurilor noastre) este achiziționată de un terț, situație în care datele deținute vor constitui parte dintre activele transferate;
 • în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală (orice solicitare legală din partea autorităților guvernamentale sau executive)
 • pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

Vom prelucra și stoca datele personale în conformitate cu politicile noastre interne și cadrul legal aplicabil datelor cu caracter personal și conform duratelor descrise și enumerate la fiecare prelucrare în parte.

În vederea exercitării drepturilor mai sus prevăzute, utilizatorul va înainta RO-LINK MEDIA SERVICES SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate, la adresa [email protected] sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Prezenta Politică de Confidențialitate poate fi actualizată, în funcție de avansul tehnologic și/sau legislativ. Vă sfătuim ca din când în când să verificați prezenta Politică de Confidențialitate pentru a consulta actualizările și/sau modificările care pot apărea.